Voorwaarden GIVEAWAY Play It

Elke deelnemer aan de wedstrijd “Like & Win-actie Onesta Play it Safe 2022” van Onesta Consultancy bv aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Onesta Consultancy.

Artikel 1 : algemeen

 1. De wedstrijd “Like & Win-actie Onesta Play it Safe 2022” wordt georganiseerd door Onesta Consultancy bv, Kroontjesmolenstraat 10, 8800 Roeselare, hierna te noemen Onesta.

Artikel 2 : voorwaarden voor deelname

 1. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen door de facebookpagina van Onesta Consultancy te liken en te antwoorden op de vraag: “Vanaf hoeveel medewerkers moet een bedrijf een interne preventieadviseur aanstellen?”.

Uit de personen die hebben geantwoord op deze vraag, zullen drie winnaars worden gekozen. Er zal een voorkeur gegeven worden aan deelnemers die het correcte antwoord hebben gegeven, maar mochten er niet voldoende correcte antwoorden zijn gegeven, zal ook rekening gehouden worden met de andere deelnemers die de pagina van Onesta hebben geliked en geantwoord hebben op de vraag. De actie start op 13 januari 2022 17u00 en eindigt op 24 januari 2022 om 10u00.

 1. De wedstrijddeelname houdt in dat de deelnemers de facebookpagina van Onesta liken en in een reactie onder de wedstrijdpost een antwoord geven op de vraag: “Vanaf hoeveel medewerkers moet een bedrijf een interne preventieadviseur aanstellen?”.
 2. Alleen deelnemers met een geldig account maken kans op een prijs.
 3. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.
 4. Deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen en rechtspersonen die een bedrijf of organisatie kunnen aanduiden die de licentie voor Play it Safe en de opvolging door het Onesta Follow up Center in ontvangst kan nemen.
 5. Zijn uitgesloten voor deelname: alle personen betrokken bij de inrichting, organisatie en uitvoering van de wedstrijd.

Artikel 3 : bepalen van de winnaars

 1. De winnaars kunnen enkel gekozen worden uit de personen en organisaties die de facebookpagina van Onesta Consultancy geliked hebben en hebben geantwoord op de vraag: “Vanaf hoeveel medewerkers moet een bedrijf een interne preventieadviseur aanstellen?”. Uit de personen die hebben geantwoord op deze vraag, zullen drie winnaars worden gekozen. Er zal een voorkeur gegeven worden aan deelnemers die het correcte antwoord hebben gegeven, maar mochten er niet voldoende correcte antwoorden zijn gegeven, zal ook rekening gehouden worden met de andere deelnemers die de pagina van Onesta hebben geliked en geantwoord hebben op de vraag.
 2. De winnaars moeten op het moment van het bepalen van de winnaars voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden. Anders zal een andere winnaar in hun plaats gekozen worden.
 3. In het geval dat meer dan drie deelnemers het correcte antwoord gaven, zal een onschuldige hand de winnaar trekken.
 4. Onesta zal de winnaars via e-mail of privébericht op de hoogte brengen.

De winnaars hebben 7 dagen tijd om hierop te antwoorden. Als de winnaar binnen 7 dagen niet antwoordt, heeft Onesta het recht om een nieuwe winnaar te kiezen.

Na bevestiging van de winnaar, wordt de prijs definitief toegekend.

Artikel 4 : invulling van de prijs

 1. De prijzen van de wedstrijd “Like & Win-actie Onesta Play it Safe 2022” bestaan uit 3 maal een licentie voor 3 medewerkers op Play it Safe (gedurende 1 jaar), alsook de opvolging hiervan door het Onesta Follow up Center gedurende diezelfde termijn.
 2. De prijs is niet overdraagbaar, noch in zijn geheel, noch in de verschillende delen.
 3. De prijs kan in geen geval worden omgewisseld in contanten.

Artikel 5 : actievoorwaarden

 1. Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met alle punten uit het reglement.
 2. De organisatie heeft er alles aan gedaan om de wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, dan ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding.
 3. De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de wedstrijd kan niet worden gecommuniceerd (brieven, mails of telefoongesprekken).

Bekendmaking van de winnaars is definitief. Tenzij de winnaars na contactopname niet binnen de 7 dagen antwoorden, dan mag Onesta een nieuwe winnaar kiezen.

 1. Het wedstrijdreglement wordt bekendgemaakt op de website en kan daar desgewenst worden geraadpleegd.
 2. De prijs wordt binnen een redelijk termijn aan de winnaars bezorgd. Onesta kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft.
 3. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 4. Onesta is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of downloaden van welke componenten en/of software dan ook.
 5. De voorwaarden kunnen ten allen tijde door Onesta aangepast worden.
 6. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing.
 7. Elke deelnemer geeft Onesta toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank. De gegevens worden opgeslagen bij Onesta Consultancy bv. Daar mag je ze laten wijzigen of schrappen via info@onesta.be. De gegevens worden alleen door Onesta gebruikt voor doeleinden eigen aan deze wedstrijd en worden niet verspreid of doorgegeven. Elke deelnemer geeft toestemming om bij naam genoemd te worden bij het bekendmaken van de winnaars en verdere commerciële doeleinden rond het Onesta Follow up Center en dit zowel op social media, Linkedin en de website van Onesta.
 8. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat indien zij gekozen worden als winnaar, Onesta met hen contact mag opnemen om de uitvoering van de prijzen te begeleiden en tijdens ten minste 3-feedbackmomenten. Tijdens deze feedbackmomenten wordt van de deelnemers verwacht dat zij meewerken aan het geven van feedback over zowel het gebruik van Play it Safe, als over de begeleiding door het Onesta Follow up Center.