Veiligheidssystemen

Vroeger werd er gepraat over veiligheid, vandaag heeft de overheid het over de wet “welzijn op het werk”. Het is een totaalconcept geworden met veel aandacht voor de mens, medewerker en onderaannemer; waar ook ergonomie, psychosociale belasting en gezondheid op het werk een grote rol spelen. Door hierop in te zetten creëer je gelukkige medewerkers en dit zorgt er op zijn beurt voor dat er (nog) betere prestaties geleverd worden en er minder verloop en/of afwezigheden zijn.

Misschien kreeg u reeds externe controles, vraagt uw klant dat u een gecertificeerd veiligheidssysteem in huis hebt, wenst u zeker te zijn dat u voldoet aan de actuele wetgeving of wenst u gewoonweg op een gestructureerde manier aan veiligheid te doen.

Wat uw doelstellingen binnen het luik “veiligheid” ook mogen zijn, we hebben het gepaste advies voor u klaar.

Onesta kan u hierbij helpen

Onesta Consultancy begeleidt bedrijven en organisaties bij de implementatie van veiligheidssystemen. Hierbij vertrekken we van de bestaande werkwijze en processen in het bedrijf of de organisatie en sturen bij waar nodig. Afhankelijk van de beschikbare kennis en/of tijd verdelen we het werkvolume tussen uw bedrijf en Onesta Consultancy. Bij effectieve certificatie begeleiden wij uw bedrijf bij de externe audit. Tijdens het project zorgen we voor maximale informatieoverdracht waarbij we streven naar een open systeem en naar maximale zelfstandigheid van het bedrijf. Hiervoor geven we de nodige interne opleidingen.

Onesta Consultancy kan u bijstaan voor volgende veiligheidssystemen:

  • ISO 45001
  • VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)
  • VCU (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Uitzendorganisaties)
  • VCO (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers)
  • DRBS (Dynamisch Risicobeheersingssysteem)
  • Risicoanalyses
  • ….

Systeemaudits

Wenst u vooraleer van start te gaan met de implementatie van een veiligheidssysteem te weten hoe ver u reeds staat, dan kan Onesta Consultancy een initiële systeemaudit uitvoeren. Het resultaat van deze analyse wordt in een overzichtelijk en gedetailleerd actieplan gegoten waarin duidelijk staat omschreven welke de nodige middelen en stappen zijn om tot een goed eindresultaat te komen.

Interne audits

Hoe herkenbaar is de situatie niet waarbij men net voor de externe audit nog snel een reeks verplichte interne audits moet uitvoeren, de daaruit volgende acties moet definiëren en men nog tal van acties moet afwerken. Onesta Consultancy kan u bij deze “reddingsoperatie” helpen, maar misschien is het beter om ons op permanente basis in te schakelen zodat “paniekvoetbal” niet meer nodig is. Op die manier bent u zeker dat de interne audits tijdig worden uitgevoerd en opgevolgd en dat het systeem ook effectief dagdagelijks wordt toegepast. Wanneer Onesta Consultancy instaat voor de interne audits heeft u ook de garantie dat de processen continu geëvalueerd én verbeterd worden.

Werfinspecties

Bepaalde veiligheidssystemen eisen dat er werfinspecties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld VCA. Deze vormen een bron van waardevolle informatie, daarom kan je als bedrijf of organisatie er zelf voor kiezen om deze vrijwillig uit te voeren. Wanneer werknemers van uw bedrijf of organisatie werfinspecties uitvoeren aangevuld met een aantal werfinspecties uitgevoerd door Onesta Consultancy dan bekom je een sterke en “veilige” mix.

Misschien heeft uw veiligheidsverantwoordelijke te veel andere taken of wilt hij af van het administratieve luik, dan stellen wij een ad interim overeenkomst voor waarbij we uw veiligheidsverantwoordelijke op regelmatige tijdstippen komen ondersteunen.