Vanaf heden biedt Onesta Consultancy een digitaal platform aan dewelke de brand- en preventieadviseur ondersteunt bij het maken van het noodplan voor een bedrijf of een organisatie, genaamd e-DcP.

Het e-DcP platform is een web-tool dat de brand- en preventieadviseur ondersteunt en begeleidt in het opmaken van zijn/haar diverse plannen. D.m.v. vooringestelde structuur en kaartmateriaal kan men zeer vlot en op een professionele manier de bedrijfsinfo beheren én up-to-date houden. Centraal via de webapplicatie, of d.m.v. de ‘mobile app’. Multi-user, multi-site. Geschikt voor kleine of internationale ondernemingen (multi-lang).

De ontsluiting van de data is even cruciaal als het professioneel beheer ervan. De juiste data op de juiste plaats op het juiste moment, dat is de visie van e-DcP. Door de combinatie te maken van publiek beschikbare info (streetmaps, AED’s, provinciale info,…) en door dit te combineren met de bedrijfseigen info bekomt men een zeer uitgebreid en volledig dossier.

e-DcP is constant op zoek naar extra beschikbare databronnen dewelke de veiligheid van het bedrijf en het publiek landschap kunnen verbeteren. Enkel de combinatie van verschillende informatiebronnen en ook informatievormen (cijfers, tekst, foto’s, lokalisatie, video, life-streams) zorgt voor een complete digitale spiegel van de realiteit. Deze spiegel is van cruciaal belang bij het voorkomen van calamiteiten én het bestrijden ervan door de hulpdiensten.

Voor meer informatie, neem contact op met Onesta Consultancy op het nummer 0471 77 54 78 of stuur een bericht via volgend e-mail adres: info@onesta.be