Graag willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat de studieronde voor wat betreft het KB 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen voorbij is. Dit KB werd op 23 april 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 3 mei 2014. Toezicht Welzijn op het Werk wist te melden dat het gedoogbeleid voorbij is.

Samenvattend kan je stellen dat ieder bedrijf dat tenminste 1 werknemer in dienst heeft een brandpreventiedossier moet opstellen.

Dit brandpreventiedossier bevat:

 • De resultaten van de risicoanalyse en de bijhorende preventiemaatregelen.
 • Een document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft.
 • De 5 schriftelijke procedures.
 • Het evacuatieplan.
 • Het interventiedossier.
 • De vaststellingen komende uit de evacuatieoefeningen.
 • Een overzicht van de beschermingsmiddelen tegen brand met een situering op plan.
 • Data en vaststellingen van de controles en onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, gas-, verwarmings-, airco en elektrische installaties.
 • De individuele afwijkingen.
 • De adviezen van de preventieadviseur(s), CPBW en openbare hulpdiensten.
 • Info in het kader van het KB van 16/02/2006 omtrent noodplanning.

Het brandpreventiedossier moet ten allen tijde ter beschikking zijn voor het comité, de bevoegde ambtenaren en de hulpdiensten.

Wilt u meer weten over de opmaak of de inhoud van het brandpreventiedossier,
neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@onesta.be of via het telefoonnummer 0471 77 54 78.

Ghyselen Stefaan
Onesta Consultancy bvba