Verschillende studies geven aan dat de kosten van ‘niet kwaliteit’ of faalkosten in de bouwsector
tussen de 10 à 15% bedragen. Doch het blijkt in de praktijk niet evident te zijn om deze kosten te
inventariseren en in kaart te brengen waardoor het moeilijk wordt om gericht acties te ondernemen.

Onesta Consultancy ontwikkelt in 2016 een app voor het berekenen van de faalkosten in de
bouwsector. Hierdoor moet het mogelijk worden om met behulp van een smartphone of tablet op
een éénvoudige manier de faalkosten tijdens het volledige bouwproces te bepalen.

Heeft u interesse of wilt u mee bepalen hoe deze app er uit zal zien, neem dan vrijblijvend contact
met ons op via info@onesta.be of via het telefoonnummer 0471 77 54 78.