Welkom

Onesta Consultancy biedt u begeleiding in het behalen van de gewenste kwaliteit, veiligheid en normeringen.

Kwaliteit

U wenst meer structuur in uw bedrijf of organisatie ? Biedt een certificering meer commerciële mogelijkheden ? Wenst u uw processen (beter) te monitoren ? Of vragen (potentiële) klanten een invoering of een upgrade van een kwaliteitsmanagementsysteem ? Onesta Consultancy biedt u tal van oplossingen op het niveau van uw bedrijf of organisatie.

Lees meer »

Veiligheid

Vroeger werd er gepraat over veiligheid terwijl de overheid het vandaag heeft over de wet “welzijn op het werk”. Dit omvat veel meer dan veiligheid alleen ! Ook ergonomie, psychosociale belasting op het werk, gezondheid … zijn hierin essentiële onderdelen. Het is nu een totaalconcept geworden met veel aandacht voor de mens, medewerker, onderaannemer …

Lees meer »

Normering

Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie en heeft een algemene strekking. Zij is rechtstreeks van toepassing in elke EU-lidstaat en dient niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Richtlijnen worden ook opgesteld door de Europese Unie maar moeten daarentegen wel omgezet worden in nationale wetgeving. Richtlijnen worden wetten en zijn dus bindend voor de landen binnen de EU.

Lees meer »